NGU's geologiske publikasjoner gjennom et århundre...

..og vel så det. Har vært tilbudt gratis til alle landets geologiforeninger, skoler og universitet av både NGU selv og senere av Geosystems på Løkken Verk. Da Geosystems tok over ansvaret for lageret av dette materialet ble det lagt klare føringer fra NGU på hvordan dette materialet skulle distribueres i framtida. For Geosystems var det viktig å redde dette materialet fra destruksjon før det var for sent. Det klarte vi. Responsen fra de som kan få gratis tilgang til dette materialet har vært meget laber. Dette må bero på at hverken NGU eller Geosystems har nådd helt ut. Så derfor denne lille artikkelen på Geolib.no

NGU's publikasjonskatalog består av flere hundre titler. Overskuddsmaterialet som var tiltenkt destruksjon hos NGU er nesten helt komplett i forhold til katalogen. Bare et fåtall (de aller mest populære publikasjonene) var ikke representert i overskuddsmaterialet. F.eks., NGU skrifter no 68 er ikke på lager hos Geosystems, og såvidt vites heller ikke hos NGU. Overskuddsmaterialet inneholder også ubrettede berggrunnsgeologiske kart for hele landet. Også kvartærgeologiske og endel andre mer spesielle kart finnes (aeromagnetiske, hydrogeologiske m.fl).

NGU's føringer for at Geosystems kunne distribuere materialet er i korthet følgende:

Dette gjelder fortsatt! Eller i hvert fall så lenge Geosystems ønsker å holde av lagerplass til dette materialet. F.t tar det opp ca 25 paller av Geosystems lagerkapasitet. Hver pall veier ca ett tonn.(!!). så det er nokså tett pakket. Geosystems har på grunn av dette laget et uttakssystem i lagerhallen, slik at de som skal ha titler bare kan gå i en reol og plukke ut de eksemplarene de vil ha, uten å måtte kjempe med tunge paller. Inntil nå har det blitt tatt ut sett av enkelte geologiforeninger. Skoler og universitet har sannsynligvis komplette sett fra før. Men skoler kan være så mangt. Og NGU har ikke vært spesifikk på hva slags skole eller skoletrinn vi snakker om. Dermed må man anta at også grunnskoler har krav på ett gratis sett. Geosystems mener at fornuftig sammensatte klassesett må kunne la seg gjøre å få til. Hele tilbudet gjelder så langt lageret rekker. Det vil ikke bli trykket opp nye opplag av dette materialet.

Så derfor: Bruk tilbudet før det er for sent. Indeksen finnes søkbar på WEB både hos NGU og hos Geosystems. Det er mulig indeksen også vil bli lagt ut mer fleksibelt søkbar på geolib.no. ved en senere anledning. Vi får se. Dette har med interresse fra publikum å gjøre. Og ikke minst Geosystems egne ressurser og mulighet for å drive gratis utvikling. Er det ikke interresse, ser man heller intet poeng i å drive dette arbeidet videre. Så Steinfolk, dere bør komme på banen. Såvidt jeg vet har NGU et relativt begrenset fysisk lager av dette materialet. NGU satser mye på digital distribusjon, hvor mye av de gamle publikasjonene som er med i dette vet jeg ikke. Men det er uansett forskjell på den gode gamle boken og ei PDF fil !. Så i framtiden vil det kanskje bare være dette overskuddslageret som er tilgjengelig av de originale bøkene.

Bladet Stein er anmodet om å formidle at tilbudet finnes.

Dersom du representerer en entitet som har krav på å få et sett gratis, så må du ta kontakt med Geosystems snarest!

Løkken Verk den 24.01.2007

-Lars B Jørgensen