Temaer knyttet til utvikling av registrerings system for (mineral)samlinger på WEB

ved Lars B. Jørgensen, Geosystems.

 

Introduksjon

Når man tenker etter….

Det er utrolig mange temaer som bør være gjennomtenkt før man setter i gang med utvikling av et public registreringssystem for (mineral)samlinger.

Denne artikkelen tar opp i korthet opp noen av dem. Og er ment som et innspill til de som har etterspurt slik funksjonalitet på Geolib WEB

Å lage noe slikt er definitivt mulig. Men skal det lages bør vi som skal bruke det tenke oss godt om på forhånd.

 

Sikkerhet

Dette er det første en utvikler tenker på.

For eksempel:

 

Data-layout

Brukerne har alltid forskjellige oppfatninger om tabellenes layout. Derfor bør layouten være slik at den minimaliserer muligheten for interressemotsetninger.

Å kode et fullstendig generisk system der brukerne står helt fritt til å definere egen layout er et langt lerret å bleke.

Men mulig.

I første omgang tror jeg et WEB system bør samle seg om et slags minste felles multiplum for en fast tabell layout.

Både av praktiske og arbeidsmessige årsaker, men også av den grunn at vi får en enhetlig beskrivelsesmåte for ei (mineral)samling.

Så får vi bygge på funksjonalitet etter hvert med mulighet for definering av egne typer av  tilleggsopplysninger.

 

Datalagring

Geolib WEB lagres f.t. på en MySQL databaseserver (aksessen kodes f.t. i PHP scripts)

Leverandøren av WEB hosting og database mm , har støtte for inntil 10 databaseobjekt

-så det sier seg selv at kapasiteten ikke rekker langt slik det står nå.

MEN:

Hvis de som ønsker WEB basert registrering er villige til å betale litt for egen datalagring….

Ja så er MySQL serveren mer enn kraftig nok til å håndtere et høyt antall mineralsamlinger.

Og vi kan fortsette med samme leverandør, som etter mitt syn er rimelig på pris.

Aksess på andre baser enn utenfor WEB serveren er komplisert, men mulig, og i alle fall svært uhensiktsmessig.

Poenget er (av sikkerhetsmessige grunner disk. over) at en samling er noe privat

Privat i den betydning at en samling bør holdes for seg selv uten innblanding fra andre samlinger (???)

Hvis forbindelser skal eksistere, hvordan bør disse i så fall defineres. – ikke sant: man ser at kompleksiteten øker.

Derfor bør hver samling som opprettes være definert i hvert sitt databaseobjekt (med sitt faste tabelloppsett)

Å blande sammen flere brukeres data inne i samme database vil lett føre til kaos og svakere sikkerhet.

 

Åpenhet

Adgang til definisjon av tabeller og kildekode bør være åpen blant de registrerte brukerne.

Hele Geolib WEB systemet er laget over den lesten, dvs. den ideen som både PHP og MySQL er laget over.

 

Brukerstyrt åpen systemutvikling for WEB. I all hovedsak gratis.

 

Geolib WEB har som sådan fri adgang til all kildekode og tabelloppsett unntatt brukerstyrings systemet. Dette gjelder registrerte medlemmer.

Kildekode og SQL layout kan lastes ned på forespørsel.

De som har adgang til brukerstyring mm (dvs ”Systemet”) er de brukerne som er definert som Administratorer i brukersystemet.

Pr. i dag er det 2 administratorer. Men det er ingenting i veien for at flere kan defineres som det.

Vi anser det som en fordel om det etter hvert kommer inn minst en ekstern med admin rettigheter på systemet.

Kanskje burde det være slik at en person fra hver NAGS forening burde ha en slik nøkkel ???

 

Implementering

For at Geolib WEB skal sette i gang med en public implementasjon trenger vi påmelding.

Hvor mange kan tenkes å bruke dette ?

De som er veldig interressert må ta kontakt. Så får vi telle opp å se.

Jeg mener vi bør være minimum 10 brukere som ønsker å legge opp samlinga si på en WEB plattform.

Da kan vi diskutere en fornuftig pris på databaseaksessen med leverandøren.

Kort sagt: hva vil hvert databaseobjekt koste, og hvor mange er maks kapasiteten for Geolib WEB slik det er konfigurert i dag.

WEB hostingen er i et slikt system trolig gratis fordi Geolib WEB håndterer det. Men det vet jeg ikke sikkert.

Sjøl kunne jeg godt tenke meg å flytte samlinga på WEB fordi det gir meg muligheter til å lage digitale utstillinger av samlingen.

Dvs. vise frem deler (evt. hele) samlingen for omverdenen via internett.

 

Dokumentasjon

Geolib WEB er etter beste evne gjennomkommentert i kildekoden.

Databasestrukturen er dokumentert gjennom tabell og feltkommentarer i MySQL

(eks: Xtabell er relatert til Ytabell , …, Xtabell sitt XID felt peker på Ytabell sitt YID felt)

Dette er vanlig praksis som sitter i ryggmargen til enhver utvikler.

Dokumentasjon utover dette ligger pr i dag inne i hodet.

Det blir over tid ikke godt nok.

Derfor bør det samarbeides om skriftlig dokumentasjon som skal ligge ute som lesbare WEB sider, hjelpsystem etc.

Det vil være helt nødvendig for å forlenge systemets levetid utover utviklernes tilstedeværelse.

 

Systemeier

Med begrepet eier må man i denne sammenheng tenke seg om en gang eller to.

Eier innebærer vanligvis en helt egen motivasjon.

Eier er i denne sammenheng et nødvendig begrep for å skape en organisering som gjør det mulig å lage et gratissystem åpent for alle.

En organisering som holder kontroll med drift, driftskostnader osv.

Det innebærer for eksempel IKKE en økonomisk profittbasert motivasjon.

 

Pr. dag er det Geosystems på Løkken Verk som er systemeier på Geolib Web.

Det var vi som i sin tid laget PC versjonene av Geolib basert på ideene som fremkom i mineraldatabasen MINDA (Hans Vidar Ellingsen, 1990)

Systemeieren dekker sine kostnader på Geolib WEB systemet. ved hjelp av annonsering og donasjoner.

Systemet er tvers i gjennom gratis å bruke.

Kommersielle annonser kan kjøpes, men ligger langt ”inne i systemet” om man ser etter tilgjengelighet av noe som kan kjøpes.

Disse kjøpe annonsene er med å finansiere driften for systemeieren, men ikke på langt nær nok til å dekke kostnader.

Slik vil det nok fortsatt være.

Utvikling og bruk av av registreringssystem for samling bør i all hovedsak være gratis.

Samlingen er brukerens digitale eiendom som ligger på systemeierens system.

Den eneste kostnaden systemeieren må få dekket er datalagringen / databaseaksessen til brukerens data.

En årlig fast kostnad.

Utviklingskostnadene ser vi bort i fra (arbeidstimer etc) fordi undertegnede har en egeninterresse i å lage et slikt system fordi jeg er mineralsamler selv, og dermed vil bruke et slikt system for det er er verdt.

 

Siden Geolib er et registrert varemerke hos Geosystems er det naturlig at det fortsatt er vi som står som systemeiere.

Dersom det skal utvikles registreringsmodul for samlinger bør det uansett forefinnes en:

 

definisjon av ansvarsforholdet som systemeieren har –og ikke har – overfor den som velger å registrere sine data på Geolib WEB.

La oss foreløpig kalle det en brukerlisens, (i mangel av et mer relevant begrep)

 

Oppsummering

Geolib WEB kan være en grei plattform å utvikle samlingsmodul på.

 

Skal vi lage noe sånt må dere gjerne sende meg en mail om dette temaet.

og i den helst også komme med innspill på hvordan dere mener at systemet bør være skrudd sammen

Det er ikke noe krav fra oss - dette med innspill, men ville vært svært svært nyttig.