Bruk av Geolib Data
Data, definisjon
Med begrepet Data i dette dokumentet menes: Alle skriftlige oppføringer i søkbare databaser og alle bilder merket Copyright © Geosystems eller Geolib 2000. For bilder merket med kopirett på andre opphavspersoner gjelder vanlige opphavsrettslige regler. Forespørsel om bruk av disses data (bilder) rettes i slike tilfelle direkte til disse.

Bruk av Data
Hovedregel: Du kan fritt bruke Geolib data til privat ukommersiell bruk.( Eksempler: skole, egen publisering i mineralpresse, kompendier i geologiforenings sammenheng etc.) Dersom du ønsker å bruke data i kommersielle eller vitenskapelige sammenhenger er også det tillatt såfremt du refererer på opprinnelsen av informasjonen. Referansen skal minimum ha følgende ordlyd: Geolib (årstall). Ved bruk av Geolibs data i kommersielle sammenhenger setter vi pris på at du donererer en sum til driften av systemet.

Linker til Geolib
Du kan fritt linke egne dokumenter web til Geolib systemet. Spesifikasjon for å linke til spesifikke mineral, spesifikke opplistingsmetoder osv. får du ved å henvende deg til webmaster@geolib.no eller se vår FAQ

Bruk av Geolib kildekode
Du kan fritt bruke Geolib kildekode, spesielle bibliotek som Geolib anvender m.v., f.eks. HTML kjemisk formatering, håndtering av Strunz systematikk indeksering etc. Unntatt er biliotek for behandling av personlig informasjon) Disse kan lastes ned på forespørsel hos webmaster@geolib.no

Dersom du bruker Geolib data, inn-linker til ulike funksjoner eller laster ned kildekode på en kommersiell website skal det fremgå i bruken av materialet.

Takk for at du bruker Geolib hilsen Geolib teamet

Home

[ Bruk av Geolib data ] [ Donasjoner ] [ Om Personvern ] [ FAQ ] Copyright © Geosystems  om geolib...