Donasjoner
Geolib.no er en gratis web-tjeneste beregnet for alle som trenger opplysninger om stein og mineraler.

Dersom du mener at du har fått et utbytte av geolib.no som gjør at du ønsker å vise dette overfor oss gjør vi oppmerksom på at geolib.no mottar donasjoner. Vi mottar Ikke betaling for leverte tjenester. (unntatt større bruker annonser og bannerannonser) Annonser er også i hovedregelen gratis.

Geolib.no er avhengig av donasjoner for å kunne være online. Vi er takknemlige for alle donasjoner - små som store.

Du kan overføre valgfritt beløp til vårt bankkontonummer: 4260 05 69974

Dersom du trenger å overføre fra utlandet bruker du denne informasjonen:
Bank: Meldal Sparebank
SWIFT: DNBANOKK
a/c for international payments
(IBAN) NO 7942600569974

Geolib.no takker samtidig for donasjoner og annen finansiell støtte vi har mottatt - midler som blir brukt til aktivt arbeid for å fremme interressen for stein og mineraler via internett.


Skattefradrag for gaver mellom 500 og 12 000 kroner
Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden. De som gir gaver til Geolib.no kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.
NB! Geolib.no er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret ditt på giroen!


Andre måter å støtte oss på som er gratis
Geolib.no er avhengig av et aktivt brukersamfunn. Du støtter derfor geolib.no på en utmerket måte ved bare å delta aktivt på denne websiten

Takk for at du bruker Geolib hilsen Geolib teamet

Home

[ Bruk av Geolib data ] [ Donasjoner ] [ Om Personvern ] [ FAQ ] Copyright © Geosystems  om geolib...